This offer does not constitute trade information
Company address who announced the tender
Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA Julia Żarczyńska
60-865 POZNAŃ,
JEŻYCKA 44A M5 5,
Poland
Contact person
Julia Żarczyńska
info@bnt-sigma.pl
Phone: 616242722


www.bnt-sigma.pl


CPV


  • Agricultural, farming, fishing, forestry and related products
  • Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy
  • Food, beverages, tobacco and related products
  • Chemical products
  • Services related to the oil and gas industry
  • Education and training services
  • Health and social work services
Time limit for receipt of offers
12.06.2019
Valid from
27.09.2019
Industries

More offers and tenders

Szkolenia dla laboratoriów akredytowanych


Nawiążemy współpracę z osobami zatrudnionymi w laboratoriach badawczych oraz audytorami zewnętrznymi systemów zarządzenia jakością w laboratoriach badawczych ISO 17025. Celem współpracy będzie opracowanie nowych dla Biura Naukowo-Technicznego SIGMA szkoleń adresowanych pracownikom laboratoriów.

industries: Zdrowie i medycyna,Doradztwo/consulting/edukacja,Ochrona środowiska,Przemysł chemiczny i kosmetyczny,Przemysł drzewny i papierniczy,Rolnictwo i leśnictwo
date: 11.08.2019 - 12.06.2019  

Szkolenia dla laboratoriów badawczych 2020 - Norma ISO 17025


Aktualizacja treści merytorycznej szkoleń (nazywana dalej " aktualizacja 2020") będzie polegała przede wszystkim na dodaniu większej ilości przykładów praktycznych z obszaru laboratoriów oraz zaproponowaniu uczestnikom szkoleń kontynuacji szkolenia w formie warsztatowej. Zapraszamy osoby zwią...

industries: Doradztwo/consulting/edukacja,Farmacja i biotechnologia,Rolnictwo i leśnictwo
date: 27.09.2019 - 12.06.2019  

See more offers