Search Menu
A A A high contrast A A

Export Promotion PortalNo photo
Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka

Company description
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh
Adwokat Agnieszka Cisowska–Chruścicka od ponad 11 lat skutecznie udziela pomocy m.in. w zakresie prawa rodzinnego m.in. opieka nad dziećmi, alimenty, rozwody. Rozumie, że to sprawy wymagające szczególnej delikatności, ale również podejmowania stanowczych kroków prawnych.

Zakres świadczonej pomocy prawnej Kancelarii obejmuje w szczególności:
- udzielanie porad prawnych (ustnych bądź pisemnych),
- reprezentacja w sądzie w każdej sprawie rodzinnej,
- sporządzanie pism procesowych takich jak: pozew o rozwód, pozew o alimenty, pozew o separację, wniosek o podział majątku, odpowiedź na pozew, wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej, wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem, wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej, zastrzeżenia do opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostycznego i Konsultacji.
- prowadzenie negocjacji z przeciwnikiem procesowym.

Szczególne doświadczenie zespół Kancelarii adwokackiej uzyskał w takich sprawach rodzinnych jak:
- sprawa o rozwód
- sprawa o alimenty
- sprawa o podział majątku
- sprawa o ograniczenie władzy rodzicielskiej
- sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej
- sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Jako adwokat świadczy pomoc prawną dla osób mających miejsce zamieszkania albo siedzibę w takich miastach jak: Wrocław, Kluczbork, Opole, Oława, Oleśnica, Środa Śląska, Kąty Wrocławskie, Bielany Wrocławskie, Byczyna, Wołczyn, Olesno.

Adwokat świadczy także pomoc dla osób zamieszkałych poza granicami kraju, którzy mają do załatwienia w Polsce ważne sprawy sądowe i urzędowe. Dotychczas, Kancelaria prowadziła sprawy sądowe dla osób stale przebywających na terenie: USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, Francji, Niemiec, Holandii, Norwegii.

Sprawy rodzinne są sprawami szczególnego rodzaju, które wymagają od adwokata nie tylko formalnej znajomości przepisów prawa oraz stosownego doświadczenia procesowego, ale i zaangażowanego podejścia. Dobry kontakt z adwokatem oraz dokonanie oceny realnych szans procesowych Klienta są kluczowymi kwestiami przy skutecznym prowadzeniu spraw rozwodowych.

Adwokat ściśle współpracuje z Klientem na każdym etapie sprawy, począwszy od: sporządzenia pozwu o rozwód (albo odpowiedzi na pozew rozwodowy), poprzez przygotowanie Klienta do każdego wystąpienia przed sądem aż do ostatecznego zakończenia postępowania.

Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka zawsze stara się rozwiać wszelkie wątpliwości i uczciwie ocenić szanse rozwiązania problemu prawnego. Jeżeli stan faktyczny na to pozwala dąży ona do najkorzystniejszego rozstrzygnięcia sporu w drodze mediacji.

Wiele pomocnych informacji można znaleźć w Darmowej Bazie widzy prowadzonej przez adwokat: https://cisowskachruscicka.pl/author/adwokat/

Bezpłatna wycena zlecenia: +48 783670348 lub +48 717575996
Activity
Type
Services
Employment
Maximum 10 people
Legal form
Individual business activity
Primary markets of the interest
  • Europe
  • Australia
  • Brazil
  • USA
  • Canada
Legenda
- Primary markets of the interest
- Branches
- Purchasers from abroad
Company industries
Main industries
Marginal industries
Branches

Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Cisowska-Chruścicka
Kluczbork CENTRUM BIUROWE ul. Zamkowa 6, pokój 18 46-200 Kluczbork https://cisowskachruscicka.pl/#kontakt
Poland
phone: (+48) 77 446 97 97
fax:
mail:adwokat@cisowskachruscicka.pl
language:
Polski
Angielski


Income from the export

Total exports 20,00%
Niemcy - below 1mln USD 100,00%
Main industries of customers
Partner expectations
af
ar
bg
cz
de
dk
en
es
fi
fr
gr
hi
hr
hu
id
il
it
jp
kk
ko
lt
ms
nl
no
pl
pt
ro
ru
se
sk
tr
ua
uz
zh
  • Poszukuje nowych możliwości biznesowych


Events in which I participate