Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuInwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2017 r.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marek Martynowicz | 2017-11-28 12:07:14
inwestorzy zagraniczni, inwestorzy zagraniczni w 2017 r., 2017, rok, inwestycje, firmy z obcym kapitałem, polska, małopolska, kraków,

Inwestorzy zagraniczni w Małopolsce w 2017 r. na tle całego kraju w raporcie Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej

Inwestorzy zagraniczni w Polsce w 2017 r.

Jak podaje Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej (COIG) opierający się na danych z Krajowego Rejestru Sądowego w 1. połowie 2017 r. działalność rozpoczęło 3822 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. COIG prognozuje, że jeżeli podobna liczba rejestracji utrzyma się w drugiej 2017 r. to powinno ich powstać 7644. W 2016 r., który był rekordowy pod kątem rejestracji nowych firm z kapitałem zagranicznym powstało ich łącznie 7122. Oznacza, iż w bieżącym roku może powstać o 7,33% takich spółek więcej niż w 2016 r.

 

rok

liczba nowych firm z kapitałem zagranicznym

zmiana w stosunku do poprzedniego roku

*2017

*7644

7,33

2016

7122

6,2

 

*prognoza dla roku 2017

Najwięcej firm zarejestrowano w woj. mazowieckim (43,83% wszystkich rejestracji), małopolskim 11,3% i dolnośląskim (8,79%).

Liczba zarejestrowanych firm w 2017 r. z udziałem kapitału zagranicznego w poszczególnych województwach:

województwo

liczba

procentowo

DOLNOŚLĄSKIE

336

8,79

KUJAWSKO-POMORSKIE

34

0,89

LUBELSKIE

119

3,11

LUBUSKIE

37

0,97

ŁÓDZKIE

126

3,30

MAŁOPOLSKIE

432

11,30

MAZOWIECKIE

1675

43,83

OPOLSKIE

27

0,71

PODKARPACKIE

156

4,08

PODLASKIE

49

1,28

POMORSKIE

134

3,51

ŚLĄSKIE

191

5,00

ŚWIĘTOKRZYSKIE

23

0,60

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

24

0,63

WIELKOPOLSKIE

227

5,94

ZACHODNIOPOMORSKIE

232

6,07

 

Najwięcej nowych firm tradycyjnie już powstało w Warszawie 1300. Drugi w kolejności jest Kraków (390 podmiotów), a następnie Wrocław (273).

Nowo rejestrowane firmy z kapitałem zagranicznym to głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (94,77%), oddziały zagranicznych przedsiębiorców (2,51%), spółki komandytowe (2,2%).

Forma prawna nowo otwieranych firm:

forma prawna

liczba

procentowo

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

3622

94,77

ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY

96

2,51

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

84

2,20

SPÓŁKA JAWNA

8

0,21

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

6

0,16

SPÓŁKA AKCYJNA

5

0,13

SPÓŁKA EUROPEJSKA

1

0,0

 

Średni kapitał założycielski spółki kapitałowej to 79 839 zł. Tylko 34 miały kapitał 1 mln lub wyższy.

Nowe firmy są głównie nastawione na handel w Polsce 33,12%, budownictwo 11,70%, przetwórstwo przemysłowe 10,15%.

klasa PKD

liczba

procentowo

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE

1266

33,12

BUDOWNICTWO

447

11,70

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

388

10,15

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA

377

9,86

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

263

6,88

DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

254

6,65

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA

225

5,89

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI

212

5,55

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

118

3,09

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

74

1,94

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA

67

1,75

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ

27

0,71

EDUKACJA

25

0,65

ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO

23

0,60

OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA

19

0,50

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

17

0,44

DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ

14

0,37

GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

5

0,13

GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY

1

0,03

 

Jako główny przedmiot działalności najwięcej firm wskazało roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 157 firm, restauracje 135 firm, transport drogowy 132 firmy:

Główne PKD działalności deklarowane przez nowo rejestrowane firmy:

pkd

treść

liczba

4120Z

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

157

5610A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

135

4941Z

Transport drogowy towarów

132

4642Z

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

128

6201Z

Działalność związana z oprogramowaniem

125

4690Z

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

123

7820Z

Działalność agencji pracy tymczasowej

120

7810Z

Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy

113

4110Z

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

108

4619Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

103

7022Z

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

100

4791Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

92

4719Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

89

6810Z

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

69

4339Z

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

61

4511Z

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

48

6202Z

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

44

4641Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

39

4673Z

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

38

1085Z

Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

33

5510Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

33

6820Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

33

9602Z

Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

31

3109Z

Produkcja pozostałych mebli

30

4711Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

30

1629Z

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów

29

4771Z

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

28

4931Z

Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

28

7311Z

Działalność agencji reklamowych

27

4616Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych

26

4631Z

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

26

4531Z

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

25

9609Z

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

25

4399Z

Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

24

4652Z

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

23

4646Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

22

7112Z

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

22

7830Z

Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

22

8211Z

Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

22

7010Z

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,

20

2511Z

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

19

6312Z

Działalność portali internetowych

19

6920Z

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

19

4751Z

Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona

18

4939Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

18

4331Z

Tynkowanie

17

4799Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

17

4333Z

Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

16

4649Z

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

16

4669Z

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

16

4674Z

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu

16

6311Z

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

16

6619Z

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe,

16

8299Z

Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

16

4321Z

Wykonywanie instalacji elektrycznych

15

4520Z

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,

15

6419Z

Pozostałe pośrednictwo pieniężne

15

4647Z

Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego

14

4651Z

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych

14

6209Z

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

14

6499Z

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

14

4621Z

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

13

4632Z

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

13

2562Z

Obróbka mechaniczna elementów metalowych

12

3511Z

Wytwarzanie energii elektrycznej

12

5621Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

12

5911Z

Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo

12

7912Z

Działalność organizatorów turystyki

12

1721Z

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań

11

4638Z

Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki

11

4643Z

Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

11

5520Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

11

6831Z

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

11

7911A

Działalność agentów turystycznych

11

8810Z

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

11

4613Z

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna

10

7490Z

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

10

9329Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

10

9604Z

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

10

 

 

Źródło: raport Inwestorzy zagraniczni w Polsce w 2017 r. opracowany przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej.

Pełny raport dostępny jest: http://www.coig.com.pl/inwestorzy-zagraniczni-w_Polsce_2017.php