Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuImport, eksport – najważniejsze fakty na podstawie opracowania pn. Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2018.

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Magdalena Maciejewska-Gębiś | 2020-03-24 11:25:20
import, eksport


Import, eksport – najważniejsze fakty na podstawie opracowania pn. Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2018.

Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego systematycznie dostarcza informacji dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego Województwa Małopolskiego. Realizuje badania, analizy, pozyskuje dane i informacje dostarczając rekomendacji i prognoz. Jednym z ostatnich raportów jest opracowanie dotyczące handlu zagranicznego w Polsce i Małopolsce w 2018 roku.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze fakty wynikające z badania:

I. Eksport i import w 2018 r.

Eksport

Wartość dóbr i usług, które wyeksportowano w 2018 r. wyniosła:

· 10,11 mld euro z Małopolski, czyli o 5,7% więcej niż rok wcześniej;

· 219,18 mld euro z Polski, co oznacza wzrost o 8,2%.

Województwa mazowieckie oraz śląskie, będące regionami z eksportem o największej wartości (każde ponad 27 mld euro) generują blisko ¼ krajowego eksportu. Wartość małopolskiego eksportu w 2018 r. przekroczyła 10 mld euro (10,11 mld euro), tym samym region plasuje się na 6. pozycji pod względem jego wielkości.

Import

Wartość dóbr i usług, które zostały sprowadzone w 2018 r. wyniosła:

· 10,82 mld euro do Małopolski, tj. wzrost 9,4% rok do roku;

· 220,98 mld euro do Polski, tj. wzrost o 11%.

W 2018 r. wartość importu do Polski osiągnęła poziom 220,98 mld euro.Małopolska sprowadziła towary o łącznej wartości 10,82 mld euro i przebiła barierę 10 mld euro.

 

II. Zaangażowanie firm w handel zagraniczny

W 2018 r. wzrosła liczba firm zajmujących się eksportem:

· w Małopolsce – z 3 811 do 3 921;

· w Polsce – z 44 494 do 44 820.

W 2018 r. na terenie Polski działalność eksportową prowadziło 44 820 podmiotów. W skali roku przybyło 326 nowych eksporterów. Małopolska z liczbą 3 921 przedsiębiorstw eksportowych zajęła w zestawieniu 4. miejsce.

Wzrosła również liczba przedsiębiorstw zajmujących się importem:

· w Małopolsce– z 1 586 do 1 676;

· w Polsce– z 51 139 do 54 424.

W Polsce w 2018 r. działało 54 424 importerów. W ciągu roku przybyło ponad 3 200 podmiotów zajmujących się importem. W Małopolsce działa 4 690 podmiotów, co czyni region jednym z liderów (4. miejsce).

 

III. Kierunki wymiany handlowej

Wymiana handlowa odbywała się głownie z krajami europejskimi. Eksport do krajów europejskich stanowił 90% ogółu eksportu z Polski i 90,7% eksportu z Małopolski. Import z krajów europejskich stanowił 81,5% ogółu importu do Polski i 84% importu do Małopolski. Najważniejszym partnerem handlowym Polski i Małopolski pozostają Niemcy. Wartość polskiego eksportu do Niemiec przekroczyła w 2018 r. 60 mld euro, a kraj ten pozostaje zdecydowanie najważniejszym partnerem handlowym naszego kraju.Dla województwa małopolskiego również Niemcy pozostają zdecydowanie najważniejszym partnerem eksportowym. Udział na poziomie 24,3% jest większy względem 2017 r. (23,5%).
Ważnymi krajami, do którychtowary wysyłają małopolscy przedsiębiorcy, są także Czechy, Francja, Wielka Brytania i Słowacja. Wartośćeksportu do każdego z tych krajów przekracza 500 mln euro oraz udział na poziomie 5%. Zarówno Polska, jak i województwo małopolskie zdecydowanie opierają się na eksporcie do krajów europejskich, a zwłaszcza do państw Unii Europejskiej (około 90%).

Import o największej wartości trafia do Polski z Niemiec. Zachodni sąsiedzi są odpowiedzialni za ponad ¼ całkowitego importu, a żaden z innych krajów nie przekracza nawet 8% udziału. Duży udział w polskim imporcie mają także Rosja i Chiny. Do województwa małopolskiego towary o największej wartości również sprowadzane są z Niemiec. Wartości importu z tego kraju przekroczyła w 2018 r. 3 mld euro, co stanowi blisko 28% całej wartości importu. W porównaniu do importu w skali krajowej w imporcie Małopolski wyróżnia się Słowacja, której udział jestponad dwa razy większy niż dla Polski, a wynika to przede wszystkim z bliskiego sąsiedztwa. Niemcy bezsprzecznie pozostają państwem, z którego rok w rok odnotowuje się największy wzrost wartości importu. W skali Polski w 2018 r. było to ponad 5 mld euro. Znacząco wzrósł import z Rosji (ponad 3,7 mld euro) oraz Chin (ponad 1,7 mld euro). Na liście największych wzrostów importu do Polski oprócz Chin są jeszcze dwa inne kraje azjatyckie – Republika Korei orazWietnam, wartość importu z każdego z tych krajów wzrosła rok do roku o ponad 500 mln euro.

IV. Grupy towarowe

Najważniejsze towary eksportowe województwa małopolskiego należą do kategorii ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep. Powyżej 200 mln euro osiągnęły także inne motoryzacyjne i okołomotoryzacyjne kategorie: sprzęt elektryczny, oświetleniowy lub sygnalizacji wzrokowej, w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych, chłodnice do pojazdów samochodowych, pojazdy samochodowe inne niż do transportu substancji promieniotwórczych.

Dwie najważniejsze kategorie importowanych towarów również należą do branż związanych z motoryzacją. Największa wartość importu została osiągnięta w kategorii: silniki oraz nadwozia do pojazdów silnikowych. Oprócz wspomnianych jeszcze kategoria węglowodory skroplone bez propanu, butanu, etylenu, propylenu, butylenu, butadienu przekroczyła wartość 200 mln euro (wzrost z 180,2 mln euro w 2017 r.).

 

V. Podsumowanie

Miasto Kraków oraz okalające je powiaty, krakowski i wielicki, pozostają centrum eksportowym województwa. Są to jedyne obszary, które generują eksport wartości powyżej 1 mld euro (a w przypadku stolicy małopolski nawet powyżej 2 mld euro).

Kraków generuje 24,4% małopolskiego eksportu, a wraz ze wspomnianymi wyżej powiatami – 54,4%. Miasto Tarnów oraz powiaty bocheński, wadowicki, chrzanowski, suski, brzeski, proszowicki, miechowski i tatrzański osiągnęły wzrost wartości eksportu powyżej 10%. Największy wzrost wartości eksportu odnotowano w powiecie tatrzańskim – ponad 83%.

Dominacja Krakowa jako wojewódzkiego centrum wymiany handlowej jest jeszcze bardziej widoczna w wartości importu. Stolica regionu importuje 44,7% wartości ogółu importu. Drugie i trzecie miejsce największych wojewódzkich importerów zajmują powiaty wielicki i krakowski. Powiat tatrzański, który zanotował duży wzrost wartości eksportu, w jeszcze większym stopniu zwiększył import towarów. Wzrost z poziomu 1,6 mln euro do 9,1 mln euro jest zdecydowanie największy spośród wszystkich powiatów w województwie.

Opracowanie: Magdalena Maciejewska-Gębiś, Główny Specjalista w Zespole Centrum Business in Małopolska w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki. Streszczenie powstało na podstawie raportu Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego pn. Handel zagraniczny w Polsce i Małopolsce 2018.