Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuMałopolska wita

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Marek Martynowicz | 2018-01-24 14:04:13
małopolska, kraków, ludność

Małopolska jest wyjątkowym regionem pod względem historii, kultury i gospodarki. Materialnym świadectwem jej świetności są choćby zabytki architektury. Kraków to miasto wielkich postaci historycznych, bohaterów narodowych, artystów i nowoczesnej gospodarki.

 

Kraków z 766,7 tys. mieszkańcami, to wizytówka nie tylko Małopolski, PAP/Stanisław Rozpędzik

 

Małopolska leży w południowej części Polski, graniczy z Republiką Słowacką (982 km granicy). Stolicą regionu jest Kraków (766,7 tys. mieszkańców). Pozostałe duże miasta Małopolski to Tarnów (110,1 tys.), Nowy Sącz (84 tys.), Oświęcim (39 tys.), Chrzanów (47,5 tys.).

Województwo małopolskie zajmuje powierzchnię 15 183 km kw., co stanowi 4,9 proc. powierzchni kraju i plasuje region na 12. miejscu w Polsce. Wśród 182 gmin województwa funkcjonuje 46 gmin miejsko-wiejskich, 14 gmin miejskich oraz 122 gminy wiejskie.

 

 

W Małopolsce mieszka 3,4 mln osób, co daje jej 4 miejsce w Polsce. Małopolska jest jednym z 16 polskich województw powstałych w wyniku reformy administracyjnej 1999 roku. W jej skład weszły ówczesne województwa krakowskie i nowosądeckie oraz części województw: bielskiego, kieleckiego, katowickiego, krośnieńskiego i tarnowskiego. Województwo jest spadkobiercą tradycji dawnego historycznego województwa krakowskiego. Dotyczy to również herbu, którego geneza historyczna sięga drugiej połowy XIV w., czyli czasów panowania Kazimierza Wielkiego. Herb był identyczny z herbem króla i Królestwa Polskiego. Województwo krakowskie używało znaku herbowego o najwyższej treści symbolicznej, wskazującej na jego pierwszą pozycję wśród ziem Królestwa. Województwo małopolskie, jako jedyne, ma prawo do posiadania w swoim herbie godła Państwa Polskiego.

Małopolska to historyczna kraina położona na Wyżynie Małopolskiej i częściowo w Karpatach Zachodnich. Obfituje w unikatowe zabytki i liczne osobliwości przyrody. Region należy do najatrakcyjniejszych turystycznie obszarów w kraju. Znajduje się w nim osiem z 18 miejsc w Polsce wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. W Krakowie, tylko w obrębie średniowiecznych murów, przetrwało 300 zabytkowych kamienic, 58 kościołów i pałaców. Rynek Starego Miasta, o powierzchni 4 hektarów, jest największym rynkiem średniowiecznej Europy.
 

Młodzi zdolni

 

Główny potencjał dla rozwoju nowoczesnej gospodarki stanowią uczelnie wyższe Małopolski. Kraków jest drugim, obok Warszawy, najważniejszym ośrodkiem akademickim. W roku 2016/2017 w 29 szkołach wyższych mających siedzibę na terenie województwa małopolskiego uczyło się 168,1 tys. studentów, o 4,2% (7,5 tys.) mniej niż w poprzednim roku. Na studiach stacjonarnych kształciło się 74,4% . osób, tj. o 1,5% więcej niż w roku akademickim 2015/2016. Z niestacjonarnej formy studiów skorzystało o 1,5% mniej studentów niż przed rokiem. Studiujący w uczelniach publicznych stanowili 86% ogółu studiujących (tyle samo co w roku poprzednim).

Pod względem liczby studentów w roku akademickim 2016/2017największą uczelnią był Uniwersytet Jagielloński, w którym na 15 wydziałach kształciło się 40 905 studentów, co stanowiło 24,3% wszystkich studentów, a 28,3% studentów wyższych szkół publicznych. Drugą pozycję zajmowała Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (28,7 tys. osób, 19,8% studentów wyższych szkół publicznych), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (19,7 tys. i 13,6%), Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (14,6 tys. i 10,1%), Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (14,6 tys. i 10%), Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (9,4 tys. i 6,5% ). Pierwszą pozakrakowską uczelnią publiczną w tym zestawieniu była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie (3,9 tys.), kolejną - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu (3,5 tys.). Największą niepubliczną uczelnią w roku akademickim 2016/2017 była Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (7,9 tys. studentów).

 

 

Dominujący Kraków

 

Według raportu „Charakterystyka zasobów ludzkich Małopolski. Kraków i powiat krakowski ziemski” przygotowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w 2012 roku, Kraków wraz z powiatem ziemskim to najbardziej rozwinięty i najbardziej innowacyjny obszar w Małopolsce. Na tym terenie mieszka ponad 1 mln osób i w kolejnych latach ta liczba, głównie za sprawą powiatu krakowskiego, będzie się zwiększać.

 

Sukiennice to jeden z najbardziej znanych zabytków Krakowa, PAP Stanisław Rozpędzik

 

Powiat krakowski to ważne zaplecze dla Krakowa. Z jednej strony - mieszka tam wiele osób dojeżdżających do pracy czy szkoły do Krakowa. Z drugiej – staje się coraz częściej miejscem lokalizowania nowych inwestycji dla których brakuje przestrzeni w silnie zurbanizowanym mieście. Mieszkańcy Krakowa coraz częściej dojeżdżają do firm w Skawinie, Zielonkach, Zabierzowie i w innych sąsiednich gmin.

Obserwowane i prognozowane dla powiatu trendy demograficzne można zaliczyć, na tle szerszej sytuacji w regionie i w kraju, do umiarkowanie korzystnych. W latach 1995-2010 liczba mieszkańców powiatu krakowskiego zwiększyła się o 11 proc., a Krakowa o ponad 1 proc. W następnych latach, zgodnie z prognozami demograficznymi GUS, ten trend ma się utrzymać. W 2035 r. liczba mieszkańców powiatu krakowskiego w stosunku do 2010 r., zwiększy się o około 8 proc., a Krakowa o kolejny 1 procent.

Powiat krakowski jest i będzie w przyszłości drugim (po wielickim) najszybciej rozwijającym się pod względem liczby ludności terenem województwa małopolskiego. Jednocześnie jednak będzie następowało szybkie starzenie się społeczności obu powiatów.

Według raportu Wojewódzkiego urzędu pracy, pod względem aktywności ekonomicznej ludności, Kraków i powiat krakowski należy do obszarów wyróżniających się na tle województwa małopolskiego. Struktura wykształcenia mieszkańców Krakowa i powiatu Krakowskiego jest korzystna.

W Krakowie najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem wyższym - 21 proc. oraz średnim zawodowym - 21,6 proc. Wykształcenie średnie ogólnokształcące posiada 17 proc. Mieszkańcy powiatu krakowskiego posiadają głównie wykształcenie zasadnicze zawodowe – 31,6 proc., a także podstawowe ukończone - 32 proc., średnie zawodowe - 17,6 proc..

Struktura firm według klas wielkości zatrudnienia wykazuje dominację mikroprzedsiębiorstw, tj. firm najmniejszych, zatrudniających do dziewięciu pracowników. Ogółem firmy w Krakowie i powiecie krakowskim stanowią 42,3 proc. ogółu firm zarejestrowanych w Małopolsce, co stanowi najlepszy wynik w regionie i wskazuje na silną dominację stolicy województwa w zakresie drobnej przedsiębiorczości.

Struktura firm według REGON dla poszczególnych sekcji działalności gospodarczej ukazuje bardzo duży stopień specjalizacji Krakowa w działalności usługowej, przy jednoczesnym niewielkim udziale firm budowlanych. Powiat krakowski i miasto Kraków na tle województwa małopolskiego charakteryzują się bardzo wysoką liczbą miejsc pracy powstałych w wyniku nowych inwestycji zagranicznych (greenfield), jak i istniejących, w które zaangażował się kapitał zagraniczny (brownfield). Oba powiaty razem stanowią największą koncentrację miejsc pracy w firmach z kapitałem zagranicznym w Małopolsce.

 

Znani i uznani

 

Z regionem związani byli tacy sławni ludzie, jak: Ojciec Święty Jan Paweł II, gen. Józef Bem, Roman Ingarden, Tadeusz Kantor, Jan Kiepura, Tadeusz Kościuszko, Jan Matejko, Józef Mehoffer, Helena Modrzejewska, Sławomir Mrożek, Ignacy Jan Paderewski, Ludwik Solski, Wisława Szymborska, Józef Tischner, Stanisław Witkiewicz.


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Zapalniczki reklamowe

Palaczy wśród klientów każdej firmy nie brakuje, a zapalniczki reklamowe z wymiennymi wkładami i ...
Polska - ŻARY 2019-12-12 Dodał: Adam Burzyński Handel, Media i reklama Zobacz ofertę

Torby papierowe z nadrukiem

Zdecydowanie najtańsze w naszej ofercie, ale równie dobre torby papierowe z nadrukiem graficznym ...
Polska - ŻARY 2019-10-08 Dodał: Adam Burzyński Handel Zobacz ofertę

Smycze reklamowe

Są pomocne w przechowywaniu pod ręką kluczy, pendrive’ów czy telefonów, ponadto pozwalają rozpozn...
Polska - ŻARY 2019-09-24 Dodał: Adam Burzyński Handel Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert