Ta oferta nie stanowi informacji handlowej
Dane kontaktowe
Biuro Naukowo-Techniczne SIGMA Julia Żarczyńska
60-865 POZNAŃ,
JEŻYCKA 44A M5 5,
Polska
Osoba kontaktowa
Julia Żarczyńska
info@bnt-sigma.pl
Tel: 616242722


www.bnt-sigma.pl

Szkolenie dla laboratoriów badawczych i branż pokrewnych - Kwalifikacja urządzeń laboratoryjnych IQ OQ PQ 2020 W roku 2020 planowana jest w BNT SIGMA aktualizacja szkolenia dla pracowników laboratoriów badawczych oraz firm dostarczających urządzenia do laboratoriów. Zmiany w szkoleniu planowane są na pierwszy i drugi kwartał 2020. Szkolenie w zmienionej formie proponowane będzie laboratorium od 1 września 2020 lub 1 października 2020. Firma BNT SIGMA podpisze umowę o współpracy z osobami lub podmiotami zainteresowanymi przeprowadzeniem aktualizacji szkolenia "IQ OQ PQ". Osoba zaangażowana w pracę powinna posiadać bezpośrednie doświadczenia z zakresu prowadzenia odbiorów urządzeń laboratoryjnych (testy FAT, SAT, IQ, OQ, PQ). Osoba aktualizująca szkolenie w ramach updat'u 2020r., powinna cechować się również znajomością Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz znajomością wymagań normy laboratoryjnej PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Dlaczego w roku 2020 planowana jest aktualizacja szkoleń dla laboratoriów? Rynek usług laboratoryjnych zmienia się w sposób ciągły. Zmieniają się również oczekiwania laboratoriów co do formy i jakości dostarczanych szkoleń. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom laboratoriów akredytowanym, laboratoriów akredytowanych, laboratoriów przyprodukcyjnych (w szczególności w branży farmaceutycznej i kosmetycznej), BNT SIGMA zdecydowała o gruntownej aktualizacji szkoleń dla laboratoriów w roku 2020.

CPV


  • Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
  • Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
  • Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
  • Produkty chemiczne
  • Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
  • Usługi edukacyjne i szkoleniowe
  • Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
Termin składania ofert
12.06.2019
Ważna od
27.09.2019
Branże

Inne oferty i przetargi

Szkolenia dla laboratoriów akredytowanych


Nawiążemy współpracę z osobami zatrudnionymi w laboratoriach badawczych oraz audytorami zewnętrznymi systemów zarządzenia jakością w laboratoriach badawczych ISO 17025. Celem współpracy będzie opracowanie nowych dla Biura Naukowo-Technicznego SIGMA szkoleń adresowanych pracownikom laboratoriów.

branże: Zdrowie i medycyna,Doradztwo/consulting/edukacja,Ochrona środowiska,Przemysł chemiczny i kosmetyczny,Przemysł drzewny i papierniczy,Rolnictwo i leśnictwo
data: 11.08.2019 - 12.06.2019  

Szkolenia dla laboratoriów badawczych 2020 - Norma ISO 17025


Aktualizacja treści merytorycznej szkoleń (nazywana dalej " aktualizacja 2020") będzie polegała przede wszystkim na dodaniu większej ilości przykładów praktycznych z obszaru laboratoriów oraz zaproponowaniu uczestnikom szkoleń kontynuacji szkolenia w formie warsztatowej. Zapraszamy osoby zwią...

branże: Doradztwo/consulting/edukacja,Farmacja i biotechnologia,Rolnictwo i leśnictwo
data: 27.09.2019 - 12.06.2019  

Zobacz więcej ofert